Arbeidstrening

Arbeidstrening

Et tilbud til ungdom og voksne som ellers faller utenfor arbeidsmarkedet. Tilbudet kan være for de som trenger trening og mestring for å komme seg tilbake i arbeid, eller det kan være en varig tilrettelagt arbeidsplass for personer med redusert arbeidsevne.

Arbeidsoppgaver kan være:     

- Dyrestell

- Stallarbeid

- Forefallende gårdsarbeid

Tilbudet på Solaas skal gi gode opplevelser i kontakt med dyr og natur. Det skal gi mestringsopplevelser, trivsel og fremme best mulig utvikling hos bruker.