Dyrene på Solaas

Hestene

På Solaas er det for tiden 21 hester av forskjellige størrelser og raser. Noen av hesten går i rideskolen, og noen er privathester. Bilder av alle hestene og mer info om hver av dem finner du under "Hestene" i menyen.

Kaniner

Vi har for tiden to kaniner, Henri og Gruff.

Mia

Vi har en katt som heter Kantor. Bilde kommer!

Hønene

I hønshuset bor det flere høner og en hane av ulike raser. De er flinke til å legge egg og som regel har vi også egg til salgs.

Sauer

Vi har en liten flokk på 12 vinterforede sau av rasen gammalnorsk spælsau. Hver vår får sauene våre lam og vi selger lammekjøtt og lammeskinn.