Rideskolen

Rideskolen på Solaas drives av Elisabeth. Hun har ridelærerutdanning fra Norsk Hestefagskole (Starum) og flere års erfaring fra undervisning i rideskole, terapiridning, privatelever og på rideleir ved Sørum Fritidsgård (Lillestrøm) og hjemme på Solaas.

Emilie jobber også som ridelærer hos oss. Hun har ridetimene på onsdager og lørdagsridning og privattimer ved behov. Emilie har tidligere jobbet flere år som ridelærer på Jessheim ridesenter.

Vinter/vår 2020-2021 er Sissa vikar for Elisabeth i rideskolen da Elisabeth er ute i barselpermisjon.

Rideskolen tilbyr ridekurs, rideleir, aktivitetsleir, helgekurs, ulike aktivitetsdager og tilrettelagt ridning/aktivitet (personer med spesielle behov/funksjonshemmede).

 

TRIVSEL -  Trivsel skaper glede. Vi er opptatt av at det skal være et godt miljø i stallen og rideskolen hos oss. Det er viktig for oss at både mennesker og dyr trives på Solaas.   

MESTRING - Mestring gir selvtillit. Hesteaktiviteter og ridning er en arena for gode mestringsopplevelser.

KUNNSKAP - Kunnskap skaper sikkerhet. I omgang med disse store dyrene er kunnskap om hestens natur, dens reakjonsmønster og kroppspråk viktig.