Alternativ skoledag

Et tilbud til barn og ungdom som trenger et alternativ til den tradisjonelle skolen en eller flere dager i uken.

Eksempler på aktiviteter:  

- Dyrestell

- Gårdsarbeid

- Frilufstliv

- Hesteaktivteter

- Enkel matlaging

- Enkel snekring

Tilbudet på Solaas skal gi gode opplevelser i kontakt med dyr og natur. Det skal gi mestringsopplevelser, trivsel og fremme best mulig utvikling hos bruker.