Inn på Tunet

Solaas gård er en godkjent Inn på Tunet-gård, gjennom kvalitetssystemet hos Matmerk.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.(Hentet fra Matmerk sine sider)

Gården er medlem av Inn på Tunet Akershus SA. Spørsmål om tilbudet kan rettes dit eller direkte til Elisabeth her på gården.

Vil du vite mer om Inn på Tunet kan du gå inn på www.matmerk.no/inn-pa-tunet eller www.innpatunetakershus.no