STALLEN


Hestesenteret ved gården består av to staller og to uteganger, til sammen har vi plass til 25 hester. Vi har store, fine luftegårder, sommerbeiter, opplyst utendørs ridebane og ridehus.

Skolestallen består av ti bokser, romslig salrom og fôrrom. En utegang med leskur hvor det er plass til tre hester hører også med til skolestallen.


Privatstallen vil bestå av seks bokser, vaskespilt og stellespilt, forrom, salrom og tørkerom. Privatstallen vil stå ferdig i løpet av høsten 2018. En utegang med leskur til seks hester er tilknytttet privatstallen  .