GÅRDEN
Solaas gård ligger vakkert til ved Toreidvegen i Blaker i Lillestrøm kommune. Driften består nå av stall og rideskoledrift, korn- og fôrproduksjon.

Gården består av 175 mål dyrket mark og 350 mål skog. Vi har 18 stallbokser og 2 uteganger til hest, ridehus og utebane. Vi har også en liten sauebesetening og er Inn på tunet-godkjent.