GÅRDEN
Solaas gård ligger vakkert til ved Toreidvegen i Blaker i Sørum kommune. Gården har tidligere vært drevet allsidig med husdyr og kornproduksjon. Driften består nå av stall og rideskoledrift, korn- og fôrproduksjon.

Gården består av 175 mål dyrket mark og 350 mål skog, låve med stallplass til ti hester og redskapshus. Vi har også utegang, store sommerbeiter, opplyst ridebane med hindermateriell og gode turmuligheter.